Category Archives: Fiqh – Fatawa Syaikh Al-Abbad

Memasang Kotak Infak Di Hari ied

Sebuah pertanyaan tentang kotak infak saya ajukan kepada Asy-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad di Majelis beliau di Awal bulam Muharram 1436 H di Masjid Nabawi Asy-Syarif.

Pertanyaan: Wahai Syeikh, di negeri kami saat shalat ied biasa disediakan kotak Infak yang diedarkan kepada jamaah apakah yang seperti ini diperbolehkan ?

Beliau menjawab: Tidak mengapa meletakkan kotak infak bagi mereka yang hendak memasukkan shodaqahnya , dan tidak usah diedarkan.