Category Archives: Tazkiyatun Nufus

Makna Iman Kepada Rasul – Bagaimana Beriman kepada Nabi dan Rasul ?

Syaikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin dalam kitabnya Syarh Tsalatsatul Ushul menyebutkan bahwa keimanan kepada Rasul terkandung di dalamnya empat unsur pokok yang harus diimani.

Pertama: Mengimani bahwa Allah benar-benar telah mengutus para Nabi dan Rasul pada masing-masing umat.

Tidak boleh seorang mukallaf mengkufuri walaupun seorang Rasul. Dan sungguh orang yang mengingkari  walaupun satu Rasul, artinya dia telah mengingkari seluruh nabi dan Rasul. Allah ta’ala berfirman tentang kaum nabi Nuh,

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ

“Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.” (QS. Asy-Syu’ara:105).

Perhatikan ayat di atas, walaupun kaum Nuh hanya mendustakan nabi Nuh, akan tetapi Allah menghukumi mereka sebagai kaum yang mendustakan seluruh Rasul. Dan ayat-ayat yang semisal ini banyak dalam Al-Quran. (lebih…)