BENTENG KHAIBAR

Benteng Khaibar adalah benteng pertahanan terkuat milik Yahudi di masa Rasulullah shallallohu’alaihi wasallam.

Benteng tersebut terletak di oasis Khaibar, sejauh 150 kilometer dari kota Madinah di bagian timur laut semenanjung Arab.

Disanalah terjadi peperangan antara hizbullah dan hizbusysyaiton, yahudi. Peperangan Khaibar terjadi pada tahun 629 M  Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan kaum muslimin.

Perang Khaibar terjadi tidak lama selepas Shulh (Perjanjian) Hudaibiyah. Rasulullah shallallohu’alaihi wasallam memimpin sendiri ekspedisi ketenteraan menuju Khaibar, daerah sejauh tiga hari perjalanan dari Madinah.

Khaibar adalah daerah subur yang menjadi benteng utama Yahudi di jazirah Arab, terutamanya setelah Yahudi di Madinah ditaklukkan oleh Rasulullah.

Diantara kisah benteng khaibar, adalah kisah Abdullah bin ‘Atiq Al-Anshari ketika mendapat tugas dari Rasulullah shallallohu’alaihi wasallam untuk membunuh salah seorang  pemuka yahudi Khaibar, Abu Rafi’ Sallam bin Abil Huqaiq. (Baca Kisah: Patahnya Kaki Ibnu Atiq dalam Tugas berbahaya)