Category Archives: Buku Koleksi Pustaka

Zadul Qari (Bekal Membaca Kalam Ilahi)

Judul Buku: Zaadul Qari Fi Tajwiidi Kalamil Bari

Penulis: Abu Hamid Fauzi bin Isnain

Tebal : 124 halaman
Fisik : 12 cm x 18 cm, UV, Soft Cover, Shrink, Kertas HVS 70 gr

Harga: 25.000

Mukaddimah Penulis

Segala puji bagi Alloh yang telah menurunkan Al Kitab kepada hamba-Nya, Kita memuji-Nya dan bersyukur kepada-Nya atas karunia yang Alloh berikan kepada alam semesta ini, dengan diutusnya Nabi yang pemurah, membacakan ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajari  Al Kitab dan Al Hikmah.

Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq melainkan Alloh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul pilihan-Nya. Shalawat Alloh dan salam-Nya atas beliau, beserta ahli baitnya, para shahabatnya dan seluruh pengikutnya yang berpegang teguh dengan Al Qur’an dan As Sunnah selagi bumi masih terhampar dan langit kokoh menjulang.

Para pembaca rahimakumullah, saya bersyukur kepada Alloh Subhanahu wa Ta’ala yang telah memudahkan kami mempelajari beberapa kitab dasar dan penting dalam ilmu tajwid dan qiro’at seperti Tuhfatul Athfal, Muqaddimah Jazariyah, dan Hirzul Amany demikian juga risalah/kitab yang ditulis oleh para mujawwidun di era ini, seperti Fann At Tajwid, dan Ghayatul Murid di hadapan guru kami dalam bidang tajwid dan qiroa’at, Majdi bin Muhsin Al ‘Askari. Yang dihadapan beliau pula Allah beri taufiq kepada kami untuk mengkhatamkan Al Quran satu khatmah (menurut riwayat Hafsh dan ‘Ashim, melalui jalan Syathibiyyah). Dan beliau kemudian berkenan memberikan ijazah kepada kami setelah menempuh ujian syafahi beberapa kali dan tahriri.

Dan di hadapan beliau pula, bersama sejumlah rekan di Daarul Hadits, kami berhalaqoh dan membaca 1 khatmah riwayat Warsy ‘an Nafi’ dan beberapa surat dari riwayat Qolun dan qira`ah Ibnu Katsir. Falillahil hamdu wal minnah.

Para pembaca, hafizhakumullah. Telah lama terlintas dalam benak kami untuk menulis sebuah buku tentang ilmu tajwid. Namun, menciptakan (menyusun) sebuah karya tulis dalam bidang ini bagi kami merupakan perkara berat dan kami pandang sebagai lintasan hati yang jauh dari realita. Namun di lain sisi, permintaan dari beberapa kalangan terhadap buku semacam ini yang ringkas dan lugas terus berdatangan.

Kami tidak ingin mengabaikan permohonan saudara-saudara kami, sehingga beberapa kitab rujukan baik yang tercetak maupun yang tersimpan secara elektronis kami pelajari lagi. Dan ini adalah terjemah dari kitab-kitab tersebut. Kami ramu, dan kami pilih serta kami urutkan pembahasan-pembahasannya, dengan beberapa perubahan baik penambahan maupun pengurangan, tentunya disesuaikan dengan ilmu dan pengalaman yang kami dapatkan selama kami belajar.

Kami beri nama buku ini dengan Zadul Qori Fi Tajwidi Kalamil Bari. Dengan nama lain “Bekal-bekal Ilmu Tajwid”. Sebuah karya anak Adam yang tentunya jauh dari kesempurnaan. Walaupun demikian, kami mengharap semoga kaum muslimin sedikit-banyak bisa mengambil manfaat dari buku sederhana ini. Dan semoga langkah kecil ini Alloh nilai sebagai amal shalih yang diterima.

Bagi saudara-saudaraku yang mampu mempelajari ilmu ini dari kitab-kitab induk yang ditulis oleh para ulama terdahulu, maka hal itu jauh lebih baik ! Sesungguhnya pada kitab-kitab mereka terdapat keberkahan. Dan Alloh akan memberikan keberkahan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hamba-Nya. Wallahul musta’an wa ilahit tiklan